PROGRAMA ECCLESIA rtp2

Programa Ecclesia do dia 13 de dezembro de 2018

 

Programa Ecclesia do dia 12 de dezembro de 2018

Programa Ecclesia do dia 11 de dezembro de 2018

Programa Ecclesia do dia 10 de dezembro de 2018

Programa Ecclesia do dia 06 de novembro de 2018

Programa Ecclesia do dia 05 de dezembro de 2018

Programa Ecclesia do dia 4 de dezembro de 2018

Programa Ecclesia do dia 03 de dezembro de 2018

Programa Ecclesia do dia 29 de novembro de 2018

 

Programa Ecclesia do dia 28 de novembro de 2018

 

Programa Ecclesia do dia 27 de novembro de 2018

Programa Ecclesia do dia 26 de novembro de 2018

Programa Ecclesia do dia 22 de novembro de 2018

Programa Ecclesia do dia 21 de novembro de 2018

 

Programa Ecclesia do dia 20 de novembro de 2018

Programa Ecclesia do dia 19 de novembro de 2018

Loading...