PROGRAMA ECCLESIA rtp2

Programa Ecclesia do dia 19 de novembro de 2018

Programa Ecclesia do dia 15 de novembro de 2018

Programa Ecclesia do dia 14 de novembro de 2018

Programa Ecclesia do dia 13 de novembro de 2018

Programa Ecclesia do dia 12 de novembro de 2018

Programa Ecclesia do dia 08 de novembro de 2018 (mais…)

Programa Ecclesia do dia 07 de novembro de 2018

Programa Ecclesia do dia 06 de novembro de 2018

Programa Ecclesia do dia 5 de novembro de 2018

Programa Ecclesia do dia 01 de novembro de 2018

Programa Ecclesia do dia 31 de outubro de 2018

 

Programa Ecclesia do dia 30 de outubro de 2018

Programa Ecclesia do dia 29 de outubro de 2018

 

Programa Ecclesia do dia 25 de outubro de 2018

Programa Ecclesia do dia 24 de outubro de 2018

 

Programa Ecclesia do dia 23 de outubro de 2018

 

Programa Ecclesia do dia 22 de outubro de 2018

 

Loading...